تصویر پروفایل قبر  – رفتگان

پنجشنبه است
و به رسم هر پنجشنبه …
ثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهد
چه مهمانان ساکتی هستند رفتگان
نه بدستی ظرفی آلوده میکنند
نه به حرفی دلی را
تنها به فاتحه قانعند…

||||| 0 like |||||
پیوند یکتا »

Scroll To Top