Home / Tag Archives: کوله پشتی

Tag Archives: کوله پشتی

Feed Subscription
تصویر پروفایل    پروفایل مذهبی  گلزار شهدای آبی

 

راوے مےڱفت
رزمنده هایے را این رودخانہ باخود برد
پس اینجا اروندنیست…
دستانت را بہ آب بزن و فاتحہ بخوان😔
اینجا تنها ڱلزار شهداے آبے دنیاست🌍

||||| 0 like |||||
پیوند یکتا »

تصویر پروفایل پروفایل دختر  دختری در خیابان

پنجشنبه که از عصرش گذشت
به کل دنیا پشت کن و از نداشتن ها و نخواستن ها بنویس..
از عصر پنجشنبه است که
انسان دلش می گیرد غروب جمعه بهانه است..!!!

||||| 0 like |||||
پیوند یکتا »

Scroll To Top